Fødestedskriteriet er et sæt af bestemmelser, der fra den 1. juni 1964 og frem til 1991 blev brugt i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold for statens tjenestemandsansatte i Grønland.

Bestemmelserne betød, at tjenestemænd i Grønland, der var ikke-hjemmehørende, fik mere i løn og havde bedre ansættelsesvilkår end de kollegaer, der var hjemmehørende. Man skelnede således:

 • Ikke-hjemmehørende tjenestemænd kom fra Danmark og var som udgangspunkt etnisk danske.

 • Hjemmehørende tjenestemænd kom fra Grønland og var som udgangspunkt etnisk grønlandske.

Principperne for fødestedskriteriet blev udtænkt af den danske økonom Mogens Boserup og beskrevet i en betænkning, som Grønlandsudvalget af 1960 udgav i april 1963 med titlen Økonomisk politik i Grønland.

Ophævelse af fødestedskriteriet

Først i 1991 begyndte principperne for alvor at blive ændret hen imod mere lige løn- og ansættelsesforhold for alle tjenestemænd i Grønland.

Med fjernelse af det særlige grønlandstillæg blev fødestedskriteriet officielt ophævet i 1989, med hensyn til øvrige ansættelsesvilkår skete det i 1991.

I nogle brancher er der dog endnu ikke gjort op med fødestedskriteriets opdeling mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende tjenestemænd; eksempelvis er det ikke ualmindeligt, at ikke-hjemhørende ansatte modtager fastholdelsestillæg.

Motivet bag fødestedskriteriet

Motivet bag fødestedskriteriet var, at eksporten af fisk fra Grønland skulle være prismæssigt konkurrencedygtig på det internationale marked. Det blev derfor vurderet nødvendigt at sætte løn- og ansættelsesvilkår på et niveau, som kunne sikre konkurrencedygtige priser. På denne baggrund blev de to kategorier af arbejdskraft indført.

Ikke-hjemmehørende arbejdskraft

Fik bedre løn- og ansættelsesforhold. Det blev vurderet, at det var nødvendigt at trække arbejdskraft til Grønland, og at det kun kunne lade sig gøre, hvis de ikke-hjemmehørende blev tilbudt en bedre løn end i en tilsvarende stilling i Danmark.

Hjemmehørende arbejdskraft

Fik dårligere løn- og ansættelsesforhold. Derved blev produktionsomkostningerne holdt kunstigt nede. Og de hjemmehørendes forringede løn frigav ressourcer til at betale den tilrejsende arbejdskraft bedre løn.

Loven træder i kraft den 1. juni 1964

Den økonomiske logik omkring ulige løn mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende lønmodtagere, som var fremlagt i betænkningen fra Grønlandsudvalget af 1960, blev implementeret i lov nr. 168 af 27. maj 1964 om statens tjenestemænd i Grønland. Det var den første særskilte lovgivning om statens tjenestemænd i Grønland. Loven trådte i kraft den 1. juni 1964.

Lovgivningen før juli 1964

Før den 1. juli 1964 var alle statens tjenestemænd i Grønland omfattet af den generelle lovgivning om statens tjenestemænd. Der havde dog altid været bestemmelser om forskelle i løn- og ansættelsesvilkår mellem udsendte danske tjenestemænd og ikke-udsendte grønlandske tjenestemænd.

Hjemstavnskriteriet

Senest var bestemmelserne om de ulige løn- og ansættelsesvilkår blevet reguleret i lønningslovens 2. betænkning af 11. april 1958. Bestemmelserne, som blev fastsat ved denne regulering, trådte i kraft den 1. april 1958, og de bestemmelser er blevet kendt som ’hjemstavnskriteriet’.

Andre lønmodtagergrupper end tjenestemænd

Fødestedskriteriet var som udgangspunkt kun gældende for tjenestemænd i Grønland ansat i henhold til den grønlandske tjenestemandslov, men det fik tidligt virkning for næsten hele det grønlandske arbejdsmarked.

Det offentlige arbejdsmarked

Der blev via kollektive overenskomster, aftaler og regulativer, personlige kontrakter m.v. medtaget bestemmelser for offentligt ansatte, som var en direkte følge af sondringen mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende personale i relation til fødestedskriteriet. Denne sondring gav sig blandt andet udtryk i forskelle i løn, boliganvisning, boligudgift, frirejser, uddannelsestilskud samt en del andre vilkår, der er forbundet med ansættelse i Grønland.

Det private arbejdsmarked

Tilsvarende bestemmelser kom også til at gælde for en del af det private arbejdsmarked i Grønland, hvor private kontrakter i vid udstrækning kom til at afspejle fødestedskriteriet, idet der også i disse blev sondret mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende.

Forskelle i løn- og ansættelsesvilkår

I loven fra 1964 var der en række særligt gunstige løn- og ansættelsesvilkår, som kun gjaldt ikke-hjemmehørende tjenestemænd. Det omfattede blandt andet:

 • Grønlandstillæg, en særskilt procentdel oven i grundlønnen.
 • Opdragelseshjælp til børn i Danmark i uddannelsesøjemed.
 • Opholdstillæg i forbindelse med ophold i Danmark.
 • Seks måneders orlov hver to og et halvt år uden løntab.
 • Frirejse med familie i forbindelse med til- og fratræden, samt orlov.
 • Årligt fri transport af feriegods op til 200 kg.
 • Fri bohaveflytning i forbindelse med til- og fratræden.
 • Mulighed for pensionering, når man fylder 55 år.
 • Sikkerhed for boligtildeling i Grønland.
 • Boligbidrag, der var markant lavere end almindelig husleje.

Loven om statens tjenestemænd i Grønland er siden 1964 blevet ændret en del gange. Nogle af de oprindelige bestemmelser blev ændret, og nye bestemmelser kom til.

Gradvis afvikling af fødestedskriteriet

Et første gennembrud i afskaffelsen af ovenstående bestemmelser kom i 1989 efter et massivt pres fra Kommunernes Landsforening i Grønland (KANUKOKA) og Grønlands Selvstyre. Et af resultaterne heraf var, at det såkaldte grønlandstillæg blev afskaffet i næsten alle overenskomster; i stedet blev det indarbejdet i grundlønnen og blev til gavn for alle, der var omfattet af overenskomsten.

Det var dog først med virkning fra den 1. april 1991, at Grønlands Hjemmestyre overtog forhandlingskompetencen for alle ansatte ved de grønlandske kommuner og Grønlands Hjemmestyre.

De overenskomster mv. på det grønlandske arbejdsmarked, som ikke er reguleret af den danske stat, har ikke længere bestemmelser, der har afsæt i fødestedskriteriet.

Fortsat gældende dansk lovgivning

Der er fortsat en gældende dansk lov om tjenestemænd i Grønland. Den lov regulerer løn- og ansættelsesforhold for personer, der er ansat som tjenestemænd ved de samfundsinstitutioner i Grønland, som fortsat er danske ansvarsområder. Det gælder politi, domstole, kriminalforsorg, forsvar med flere.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig