estuarie

Estuarie. Blokdiagrammet viser et estuarie, opstået bag en række barriereøer. Tidevandet strømmer frem og tilbage mellem øerne, så løbene ikke sander til. I lagunen bag barriereøerne blandes ferskvandet fra floden med havvand. Lagunen får derved en lavere saltholdighed end havet uden for øerne.

.

Artikelstart

Estuarie, æstuarie, delvist indelukket kystnært vandområde, der indeholder vand med en lavere saltholdighed end havets, idet havvand blandes med ferskvand fra floder eller åer. Estuarier kan fx være en havbugt, lagunen bag en barriereø eller mundingen af en flod.

Faktaboks

Etymologi
Ordet estuarie kommer af latin aestuarium 'bugt', af aestus 'tidevand'.

Danske eksempler på estuarier er Vadehavet og de østjyske fjorde. Lavvandede estuarier kræver tidevand for ikke at sande til, idet tidevand forårsager kraftige strømme vinkelret på kysten, der holder forbindelsen til havet åben.

I estuarier med små vanddybder vil finkornet sediment fra havet og floder blive fanget inde i estuariet, så vandet kommer til at indeholde store mængder sediment. Efterhånden opstår en ligevægt, hvor en del af sedimentet aflejres og danner vidtstrakte mudderflader. Disse er biologisk meget produktive pga. den store tilførsel af næringsstoffer og de gode lysforhold.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig