Datoveksel, veksel, der lyder på betaling en vis tid efter udstedelsesdagen i modsætning til a viso veksel og a vista veksel.