A vista-veksel, (ital. 'ved (første) syn'), sigtveksel, veksel, der lyder på betaling straks ved sigt (a vista), dvs. straks ved forevisning til accept eller til protest pga. manglende accept. En veksel, der ikke angiver, hvornår den skal betales, anses for en a vista veksel.