A viso-veksel, (lat. a viso 'fra syn' (visum)), eftersigtveksel, veksel, der lyder på betaling en vis tid efter sigt (a viso), dvs. en vis tid, efter at vekslen har været forevist til accept eller til protest pga. manglende accept.