Citoyen, fransk, egentlig en person med borgerret i en by, une cité, men efterhånden betegnelse for en borger i en fri stat. I revolutionstiden blev citoyen anvendt i lovgivningen i stedet for sujet 'undersåt', ligesom det blev almindeligt at anvende citoyen og citoyenne i tiltale og omtale i stedet for monsieur og madame. Dette blev endog ved et dekret i 1792 gjort obligatorisk, men gik allerede i direktorietiden af brug i daglig tale og ophørte også i officiel stil under Napoleon. Det kan dog stadig bruges neutralt om en person, der har borgerret.