Cent er inden for akustik en enhed, der logaritmisk inddeler en oktav i 1200 lige store enheder. I den ligesvævende temperatur (se stemning) er et halvtonetrin lig 100 cent.