Temperatur, (af lat. temperatura 'passende blanding', af temperare 'blande i afstemt forhold'), i musik særlig stemning af instrumenter.