Bollandister, gruppe af belgiske jesuitter fra Antwerpen, der siden 1600-t. har udgivet det hagiografiske storværk Acta Sanctorum, kilderne til katolske helgeners liv og virke. Udgiverkredsen har navn efter hagiografen Jean Bolland (1596-1665). I perioden 1643-1940 udkom 68 tykke foliobind, og værket kompletteres løbende i skriftrækkerne Analecta Bollandiana og Subsidia hagiographica. Bollandisterne har s.m. maurinerne haft betydning for udviklingen af den filologisk-kritiske metode.