Maurister, (efter Maurus, discipel af Benedikt fra Nursia), maurinere, sammenslutning af franske benediktinerklostre, oprettet 1618, fra 1628 med St.-Germain-des-Prés i Paris som hovedkloster. Ved Den Franske Revolution, der førte til kongregationens undergang, omfattede den ca. 200 klostre med i alt mere end 9000 munke og brødre. Maurister er kendt for deres lærde og videnskabelige arbejder, særlig de store udgivelsesprojekter inden for historie, litteratur, religion og spiritualitet. En af de lærdeste maurister var Jean Mabillon.