Barnmynding, familieretlig ordning ifølge Jyske Lov fra 1241, hvorefter en ægtemand fik særlige rettigheder (blev barnmynd(t)) i relation til hustruen, når der fødtes børn i ægteskabet.Ved hustruens død arvede han en sønnelod i hendes jord. De øvrige landskabslove har ikke bestemmelser om barnmynd, men ud fra testamentpraksis, hvor ægtemanden altid samtykkede til en gift kvindes donationer, forekommer det sandsynligt, at institutionen har været brugt over hele riget.