Badstue, oprindelig et badeværelse. I middelalderen blev både offentlige og private badstuer særdeles populære, og de udviklede sig efterhånden til selskabelige saloner med letfærdige omgangsformer, hvorfor såvel præster som læger fandt anledning til at kritisere forholdene. Badstuen ved Frederiksborg Slot i Hillerød er opført 1580 og blev også benyttet som lysthus. Ordet er anvendt i både person- og gadenavne, fx Hans Pedersen Badstue (1802-79) og Badstuestræde i København, hvor en af byens offentlige badstuer lå. Se også bad.