Aragonit, farveløst eller hvidt mineral, der har samme kemiske sammensætning som calcit, CaCO3, men som krystalliserer orthorombisk. Hårdheden er 31/2-4, massefylden 2,9 g/cm3. Mineralet udfældes bl.a. omkring varme kilder og på havbundens kalkplateauer, fx på Bahamabankerne, samt i bjergarter metamorfoseret ved høje tryk. Det indgår sammen med calcit i muslingeskaller, koraller og andre organismers hårde bestanddele. Perler består af aragonit. Mineralet er ustabilt ved lavt tryk og omdannes til calcit. Se også carbonatmineraler.