Carbonatmineraler, mineraler af stor geologisk og industriel betydning. De har carbonationen (CO3)2- som den vigtigste bestanddel. Denne ion har form som en ligesidet trekant med carbonionen placeret midt i trekanten og oxygenionerne i dens hjørner. Carbonationerne bindes sammen af metalioner. Er disse små som fx i magnesium og jern, dannes trigonalt krystalliserende mineraler med romboedrisk spaltelighed; eksempler er magnesit og siderit. Er metalionerne store som fx i barium og strontium, fås orthorombiske krystaller, der spalter efter ende- eller prismeflader som fx witherit og strontianit. Calciumionen er mellemstor. CaCO3 krystalliserer derfor såvel trigonalt i form af calcit som orthorombisk i form af aragonit. Carbonatmineraler med indhold af vand eller (OH)- krystalliserer monoklint. Eksempler er malakit og trona. De fleste carbonatmineraler er hvide eller farveløse, men farves brune, røde eller grønne af hhv. jern, mangan og kobber.