Antibrint, antistof opbygget af partiklerne antiproton p- og positron e+, idet disse to antipartikler danner et atom svarende til hydrogenatomet. Antibrint, H̅, er ikke detekteret i naturen, men blev produceret i laboratoriet første gang i 1995 gennem reaktionen p- + e+e- → H̅ + e-. Ved sammenstød med normalt stof annihilerer H̅ under udsendelse af pioner og gammastråling og skal derfor produceres i såkaldte magnetiske eller optiske fælder. Antibrint er sammen med brint og positronium simple atomer, som giver gode muligheder for at undersøge de grundlæggende fysiske symmetrier: ladningskonjugering (C), paritet (P) og tidsomvending (T). Et evt. brud på CPT-symmetrien vil nemlig resultere i forskellige lysudsendelser (Lymanserier) fra brint og antibrint. Derudover kan H̅ udgøre et velegnet redskab til studier over massetiltrækning af antistof, fx om antibrint falder i et tyngdefelt med den samme hastighed som brint.