Rum-tid, firedimensionalt rum, hvori tre dimensioner repræsenterer det sædvanlige rum, og den fjerde dimension repræsenterer tiden. Se rum, tid og relativitetsteori.