Antiproton, elementarpartikel, som er protonens antipartikel. Dens eksistens blev forudsagt i 1931 og eksperimentelt påvist i 1955 ved University of California, Berkeley. O. Chamberlain og E. Segrè modtog nobelprisen herfor i 1959.