Annihilere, (af fr. annihiler, af lat. annihilare ødelægge, af ad- + nihil intet), tilintetgøre; ophæve.