Anholdelse er en frihedsberøvelse af en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold. Anholdelse foretages som oftest af politiet, men også private kan foretage anholdelse, hvis de antræffer nogen i færd med at begå en forbrydelse eller umiddelbart efter, at vedkommende har begået en forbrydelse. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet.

Anholdelse skal foretages så skånsomt som muligt og må ikke ske, hvis den efter omstændighederne ville være et uforholdsmæssig stort indgreb. Politiet skal snarest muligt — normalt ved selve anholdelsen — gøre den anholdte bekendt med sigtelsen og med tidspunktet for anholdelsen.

Politiet kan foretage ransagning af den anholdtes person. Penge og genstande, der kan benyttes til vold og/eller undvigelse, eller som kan tjene til sagens oplysning, kan fratages ham. Hvis det må antages at have betydning for efterforskningen, eller den anholdte er mistænkt for en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder, kan den pågældende fotograferes, og der kan optages fingeraftryk.

Inden 24 timer efter anholdelsen skal den anholdte fremstilles for en dommer, medmindre politiet inden da har løsladt vedkommende, se grundlovsforhør. Opgives mistanken mod den anholdte, eller frifindes denne, har vedkommende krav på erstatning, se erstatning for processuelle tvangsindgreb.

Ved anholdelse af personer under 18 år skal de sociale myndigheder og forældremyndighedens indehaver underrettes. Også voksne bør — hvis ikke afgørende efterforskningsmæssige hensyn hindrer det — have adgang til at underrette familie, arbejdsgiver mv.

Børn under 15 år kan ikke formelt anholdes, men politiet kan tilbageholde et barn og medtage det til afhøring på politistationen. Ifølge FN's Konvention om Barnets Rettigheder må straffesprocessuel frihedsberøvelse af et barn kun bruges som en sidste udvej og for det kortest mulige tidsrum, ligesom et frihedsberøvet barn har ret til hurtig juridisk og anden adækvat bistand samt ret til at få lovligheden af frihedsberøvelsen prøvet ved en domstol eller anden kompetent, uafhængig og upartisk instans. Se i øvrigt kriminel lavalder.

Reglerne om anholdelse findes i Retsplejeloven §§ 755-761.

Se også efterforskning, polititeknik og tvangsindgreb.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig