Aleuronkorn, vakuole med oplagsnæring i plantefrøs celler, se proteinkorn. Aleuronkorn findes i kim og frøhvide, især i græsser og korns aleuronlag; hvis det fjernes ved afskalning, mistes væsentlige næringsstoffer. Se også kornprodukter.