Afvikler, evolvent, i matematikken en kurve, der dannes, ved at en snor, der ligger stramt langs en konveks bue, vikles af således, at den frie del af snoren under afviklingen er stram og dermed tangent til buen. Afvikleren beskrives af snorens frie endepunkt, og man kan fra enhver bue danne flere afviklere, svarende til forskellige snorlængder, som alle vil skære tangenterne vinkelret. En afvikler kan også opfattes som rullekurven for et punkt på en stang, der ruller på buen. Samtlige krumningscentre for en bues afviklere ligger på buen, som derfor kaldes evolut for samtlige afviklere. Begreberne er indført af Christiaan Huygens 1673, og han viste, at en af cykloidens afviklere er en cykloide.