Afotisk zone, vanddybder, hvor sollyset ikke når ned, se hav (Havøkologi) og sø-økologi.