Tvindskolerne

Tvindmøllen.

.

Tvind. Bogstaverne TVIND i beton ved indkørslen til skolecentret.

.

Artikelstart

Tvindskolerne, Skolesamvirket Tvind, skolecenter i Tvind nær Ulfborg i Vestjylland, etableret i 1970'erne. Centret rummer Det Nødvendige Seminarium, en dagskole, en ungdomshøjskole og et botilbud for voksne. Den Rejsende Højskole flyttede fra Fanø til Tvind i 1972, men den eneste danske afdeling af højskolen ligger i dag på Sydsjælland. Tvindskolerne indgår i et landsdækkende samarbejde med en række andre frie skoler. De ansatte lærere giver deres løn til fælles fonde, der sammen med tøjindsamling mv. finansierer virksomheden.

Grundlaget for skolernes virksomhed er et samfundsorienteret skolesyn, inspireret af bl.a. A. Makarenko og A.S. Neill, med vægt på sammenhæng mellem teori og praksis. En stor del af eleverne har mødt vanskeligheder i det almindelige skolesystem. Tvindskolernes ideologi bygger på bl.a. maoisme og solidaritet med den tredje verdens fattige.

Skolerne fik indtil 1978 betydelig politisk støtte, især fra venstrefløjen, og de blev anset for et konstruktivt alternativ til det bestående skolesystem. I 1978 fremsatte et par tidligere Tvindlærere og -elever i pressen en hård kritik af Skolesamvirket for bl.a. gruppetyranni og lukkethed. Under den karismatiske leder Mogens Amdi Petersen, der siden 1979 levede skjult for offentligheden, voksede skolesamvirket til mere end 40 institutioner alene i Danmark.

Efter flere kritiske undersøgelser af Tvindskolernes økonomi vedtog Folketinget i 1996 en lov, der fratog 32 navngivne Tvindskoler deres statstilskud. Selvom loven blev omstødt af Højesteret i 1999, se Tvind-dommen, har kun få skoler genvundet retten til statstilskud.

Hovedparten af Tvindskolernes aktiviteter må efter 1996 antages at ligge i udlandet med opkøb af ejendomme, skoledrift og praktisk ulandsbistand, især i det sydlige Afrika.

Dansk politi rejste i 2001 sigtelser mod Tvinds ledelse for bl.a. mandatsvig. På baggrund af den danske sigtelse blev Mogens Amdi Petersen anholdt året efter i USA, hvor han formodentlig havde levet i skjul i en årrække. I 2006 blev syv ud af otte anklagede frikendt, mens Tvind-lederen Sten Byrner fik en betinget dom. Tvinds talsmand Poul Jørgensen blev ved ankesagen i 2009 idømt fængsel. Mogens Amdi Petersen, der forlod landet, inden anklagemyndigheden kunne forkynde en anke mod ham, søgte 2016 om humanitær opholdstilladelse i Mexico for at undgå udlevering til Danmark.

Skolesamvirket beskyldes også flere steder i udlandet for at være en topstyret sekt, der samler sig store formuer i skattely på bekostning af de menige medlemmer.

Se også Mogens Amdi Petersen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig