Friskole, fri grundskole, der ud fra en særlig grundholdning, fx religiøs, giver undervisning svarende til folkeskolens krav. Friskoletanken stammer fra Grundtvig og Christen Kold. Se også friskoletraditionen.