Skive

Vor Frue Kirke i Skive.

.

Ansgar på kalkmaleri i Skive Kirke sammen med sin medhjælper og efterfølger, Rimbert. Kalkmalerierne i Skive Kirkes fem store hvælv, der er dateret til 1522 og fremstiller den sejrende kirke med alle dens hellige, anses for at være propaganderende forsvar for pavekirken.

.

Skives 600-års købstadsjubilæum blev markeret med en platte i kongeligt porcelæn.

Skive Kirke.

.

Skive Kirke.

.

Artikelstart

Skive er en by i det nordlige Midtjylland ved Skive Fjord, ca. 25 kilometer nordvest for Viborg; 20.683 indbyggere (2017). Skive er administrativt centrum for Skive Kommune.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Skive kendes fra 1231 som Skyuæ, identisk med substantivet skive 'afskåret stykke'.

Skive ligger i det sydøstlige hjørne af Salling, ved udløbet af Karup Å/Skive Å i Skive Fjord. Byen er præget af et alsidigt erhvervsliv med mange industrivirksomheder inden for jern- og metal-, maskin- og møbelbranchen. I Skive ligger også et stort bryggeri, men Skive slagteri lukkede 2007 efter en større brand.

Den har siden 1854 haft sygehus og siden 1969 kaserne – Danmarks største; her findes bl.a. seminarium, lærerhøjskole, gymnasium og hf, handelsskole og teknisk skole, alle beliggende lige syd for Karup Å.

Den gamle herregård Krabbesholm med hovedbygning fra 1560'erne fungerer som højskole. Nord herfor ligger lystskoven Krabbesholm Skov på de gamle kystklinter, og ud mod fjorden er der anlagt en stor lystbådehavn.

I skoven ligger Resenlund, der opførtes som tuberkulosesanatorium i 1905; senere anvendtes bygningerne som flygtningecenter og er nu ombygget til boliger og musikhus.

Indtil 1950 lå byen på bakkerne nord for Karup Å langs Viborgvej (Rute 26) og i Brårup, men siden har den bredt sig på begge sider af åen. De nyeste boligkvarterer ligger i morænebakkerne mod nord og på smeltevandsterrasserne mod syd, de nye erhvervsområder samt travbanen mod syd.

Den ældste del af byen ligger omkring torvet med rådhus fra 1846 og aksen Adelgade-Nørregade som byens hovedstrøg. Gaderne har et uregelmæssigt forløb med sammenbyggede huse, ofte i flere etager.

Skive er station på banelinjen mellem Viborg og Struer. Mange virksomheder kom til byen i slutningen af 1800-tallet, især i kvarteret ved den første banegård ved Viborgvej øst for byen. I 1962 blev banegården flyttet til Sdr. Boulevard nær åen. I udkanten af den gamle bykerne ligger købstadskirken Skive Kirke fra 1898 ved den gamle markedsplads og tæt herved den noget mindre middelalderkirke, Vor Frue. Egeris Kirke (tidligere Søndre Kirke eller Brårup Kirke) i byens sydlige del er tegnet af arkitekt Holger Jensen (1918-2005), indviet i 1960 og udvidet i 1976.

Skive Teater er oprettet i 1882 og er i dag drevet af Skive Kommune. Det blev i 1992 ført tilbage til sin oprindelige skikkelse med 380 siddepladser.

KulturCenter Limfjord med bl.a. biografer og koncertsal opførtes i 2006-2007; det er opført i sammenhæng med Skivehallerne.

Skive Kunstmuseum og det kulturhistoriske Skive Museum findes i en funkisbygning fra 1942. Museerne er i dag en del af Muse®rum (tidligere Museum Salling).

Den nuværende hovedkirke, Skive Kirke, er en teglstenskirke i renæssancestil, opført i 1896-1898 af Hans Jørgen Holm. Den nærliggende middelalderlige Vor Frue Kirke (der indtil 1936 anvendtes som den nye kirkes begravelseskapel) har romansk kor og skib samt gotiske tilbygninger. Den omfattende kalkmaleriudsmykning fra 1522 med et mylder af bibelske personer og helgener, hver i sin blomsterkalk, blev fundet 1887. Stolestader og prædikestol er fra 1991-1992.

Historie

Skive by opstod ved et vejknudepunkt og en kongsgård, det senere Skivehus (se Gammel Skivehus), og fik i 1326 bekræftelse på tidligere købstadsprivilegier.

Ligesom for mange andre danske byer gik det tilbage for Skive under 1600-tallets krige. I 1700-tallet ramtes byen af flere ødelæggende brande, men fra 1830'erne voksede den efterhånden kraftigt.

I 1865 åbnedes de første jernbaneforbindelser, og vejnettet blev udbygget. I 1868-1869 blev en havn anlagt, og Skive fik en del industri.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig