Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, straffeanstalt på Christianshavn i København, som i 1790 afløste Børnehuset. I Rasphuset beskæftigedes de groveste forbrydere med den usunde filing (raspning) af farvetræ til pulver, mens tugthus- og forbedringsfanger spandt og vævede. Efter optøjer i 1815 gjorde fangerne oprør 1817 pga. de dårlige forhold og stak bygningen i brand. Militæret blev sat ind, og 14 fanger henrettedes. 1861-64 blev tugthuset ombygget til kvindefængsel og forsynet med en ny administrationsbygning ud til Torvegade, begge ved arkitekten N.S. Nebelong. På den forreste del af grunden opførtes 1929-31 beboelsesejendommen "Lagkagehuset", tegnet af Edvard Thomsen.