Tugthus, dels en frihedsstraf, der anvendtes indtil 1933, dels en bygning bestemt til afsoning af denne. Straffen blev i København udstået i Børnehuset, der fra 1790 benævntes Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset; desuden i Viborg fra 1738, i Stege fra 1743, i Odense fra 1752 og i Straffeanstalten i Horsens fra 1853. Se også fængsel.