Sverkerætten, svensk kongeslægt, opkaldt efter Sverker 1. Slægten, hvis besiddelser lå nær Omberg ved Vättern i Östergötland, havde tætte forbindelser til Danmark, bl.a. i kraft af Sverker 1.s ægteskaber. Fire slægtled i lige linje af Sverkerætten, der lå i stadig konkurrence med Erik 2. den Helliges slægt, Eriksætten i Västergötland, var indehavere af kongemagten i 1100- og 1200-t.: Sverker 1., Karl 7. Sverkersson, Sverker 2. Karlsson og Johan 1. Sverkersson.