Sophie, 4.9.1557-4.10.1631, dansk dronning fra 1572, datter af hertug Ulrik af Mecklenburg-Schwerin (1527-1603) og Elisabeth af Danmark (1524-86), gift 1572 med Frederik 2. Ægteskabet med den 23 år ældre fætter var børnerigt og lykkeligt. Først efter 1588, da hun var blevet enke, kom Sophie til at spille en aktiv politisk rolle. Hun kæmpede energisk for sine egne økonomiske krav og for de yngre sønners rettigheder. Som formynder for Christian 4. i hertugdømmerne kom hun i strid med regeringsrådet, idet hun forsøgte at få delt den kongelige del mellem Christian 4. og hans brødre Ulrik og Hans. I 1594 blev hun af regeringsrådet forvist til sit enkesæde, Nykøbing Slot på Falster, hvor hun virkede som storgodsejer og långiver til andre fyrstehuse. Hun bekostede den mecklenburgske anetavle i Nykøbing Kirke.