Siwalik Range, den sydligste kæde af Himalayas forbjerge. Kæden, som har en gennemsnitshøjde på ca. 1000 m, strækker sig over 1600 km fra Pakistan mod øst over Indien og Nepal (hvor den ofte betegnes Churia Range) og ender ved Tistafloden i Sikkim. Siwalik Range rejser sig fra Gangessletten og er adskilt fra selve Himalaya af dale. Pga. træfældning udgør jorderosion et alvorligt problem.