Schiffske baser, kemiske forbindelser, der almindeligvis fremstilles ved en kondensationsreaktion mellem et aldehyd og en primær amin under dannelse af en såkaldt imin. De dannede iminer blev tidligere anvendt til påvisning af carbonylgrupper.