Samuel Pepys

Faktaboks

Samuel Pepys
Født
1633
Død
1703

Samuel Pepys' rigt detaljerede dagbog giver indblik i såvel Londons dagligliv som begivenheder af national betydning i 1660'ernes England. Som administrator og politiker anviste og afprøvede den lærde og energiske, men ikke altid lige påskønnede hofmand principperne i en moderne centraladministration. Udateret stik efter maleri af Godfrey Kneller.

.

Artikelstart

Samuel Pepys, 1633-1703, engelsk embedsmand og dagbogsskriver. Af samtiden var Samuel Pepys kendt som markant embedsmand og kulturperson; hans bibliotek blev opbygget til at være blandt landets fornemste.

Den engelske flådes rekonstruktion efter Den Engelske Borgerkrig og parlamentsstyret 1642-60 skyldtes i høj grad Samuel Pepys' administrative evner og store flid. Pepys afstak samtidig linjerne for et egentligt regeringsembedsværk i sin håndtering af flådens civile apparat — værfter, proviantering osv.

Efter eksamen fra Cambridge i 1657 blev Samuel Pepys, der var opvokset i beskedne kår, ansat som sekretær og forvalter for sin magtfulde velynder Edward Montagu (1625-72). Han ledsagede Montagu til Frankrig for at hente den eksilerede Karl 2. hjem til den engelske trone.

Edward Montagus succes ved det genetablerede hof smittede af på Samuel Pepys, der i løbet af kort tid fik tillagt vigtige offentlige hverv. Efter Underhusets anklager mod kongen og hans nære medarbejdere for "papistisk sammensværgelse" måtte Samuel Pepys forlade offentlig tjeneste i 1678, men genindtrådte i 1684 som embedsmand med ministerbeføjelser i spidsen for Admiralitetet.

Efter at have nægtet lydighedsed til de nye, parlamentsindsatte regenter Vilhelm 3. og Maria 2. (1662-94) i 1689 valgte den nu meget velhavende Samuel Pepys at trække sig tilbage fra det offentlige liv.

Han begyndte sin stenograferede dagbog 1. januar 1660 og sluttede 31. maj 1669 pga. svækket syn. The Diary of Samuel Pepys er enestående med sit væld af den centralt placerede forfatters skarpe øjenvidneiagttagelser, herunder af pesten i 1665 og Londons brand i 1666, og glubende interesse for private og offentlige anliggender.

Dagbogsbindene, som Samuel Pepys sammen med andre bøger testamenterede til Magdalene College i Cambridge, blev glemt, og en stærkt forkortet udgave først offentliggjort i 1825. En komplet og tekstkritisk pålidelig udgave i 11 bind udkom så sent som 1970-83.

Takket være Samuel Pepys' dagbog er perioden 1660-69 en af de bedst belyste i tidlig moderne engelsk historie. På dansk foreligger dele af værket i Dagbog (1924) og Uddrag af Samuel Pepys' dagbog (1990).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig