Sainte-Laguës fordelingsmetode, (efter den franske matematiker A. Sainte-Laguë), beregningsmetode, der benyttes til fordeling af mandater ved forholdstalsvalg. Det er en divisormetode, hvor stemmetallene successivt divideres med rækken 1, 3, 5, 7, 9 osv., hvorefter mandaterne i rækkefølge tilfalder partierne med de højeste kvotienter. En modificeret version af beregningsmetoden, hvor den første divisor er 1,4 i stedet for 1, blev udviklet i Sverige i 1952 og også indført i Danmark og Norge (fra 1953). Ved folketingsvalg benyttedes den modificerede metode til fordeling af kredsmandater inden for en valgkreds ved valg afholdt fra september 1953 til februar 2005; den ordinære Sainte-Laguës fordelingsmetode benyttes til fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele.