Sønderborg havn med Sankt Marie Kirken i baggrunden.

.

Sønderborg havn.

.

Kong Christian den X's Bro.

.

Sankt Marie Kirke.

.

Sønderborg, by på Als og Sundeved i det sydøstlige Sønderjylland; 27.826 indb. (2017). Byen er administrativt centrum for Sønderborg Kommune.

Faktaboks

Etymologi
Sønderborg nævnes 1256 som Synderburg, af adjektivet eller adverbiet sønder og -borg.

Sønderborg ligger på begge sider af Als Sund, størstedelen på Alssiden, forbundet af Kong Christian X's Bro og den nordligere Alssundbro.

Sønderborg er en betydelig industri-, handels-, service- og uddannelsesby. Industrien er præget af højteknologiske virksomheder inden for IT-, tele- og elektronikindustrien samt maskinindustri. Større virksomheder er bl.a. Agramkow Fluid Systems (testudstyr til biler og køleskabe) og JF-fabrikken (landbrugsmaskiner). En del virksomheder er etableret af ingeniører uddannet i Sønderborg, og nogle ved knopskydning fra Danfoss.

Syddansk Universitet i Sønderborg udbyder bl.a. erhvervsøkonomi, erhvervssprog og ingeniøruddannelser, og desuden findes der i byen bl.a. Hærens Sergentskole, Sønderborg Idrætshøjskole, kunstskole og Den Sønderjyske Sygeplejeskole.

Sønderborgs ældre bygninger ligger nær havnefronten mellem Sønderborg Slot og broen. Blandt markante bygningsværker kan nævnes rådhuset fra 1933, sygehuset, hvis kerne oprindelig var en del af et tysk marinelazaret fra 1911, Christianskirken, opført 1957 efter tegninger af Kaare Klint og sønnen Esben Klint, og kraftvarmeværket fra 1996. Sønderborg Sygehus beskæftiger over 1500 mennesker. Alsion, indviet 2007, er et viden- og kulturcenter; bygningen er tegnet af tegnestuen 3xNielsen. Stedet rummer bl.a. Syddansk Universitet og en privat forskerpark, og Sønderjyllands Symfoniorkester har hjemme i Alsion.

Udendørs kunst er en vigtig del af gadebilledet, og byens hovedstrøg, Perlegade, markeres af Jørgen Haugen Sørensens skulptur Sansernes port (1979). I byen ligger Museet på Sønderborg Slot - del af Museum Sønderjylland - og Deutsches Museum Nordschleswig, mens Dybbøl Mølle og Historiecenter Dybbøl Banke markerer 2. Slesvigske Krig, 1864. Hver sommer deltager 100-400 ryttere i den traditionsrige ringridning, der afsluttes med en stor folkefest.

Sønderborg er endestation for jernbanenettet - med intercityforbindelse til bl.a. Odense og København - og passeres af landevejen fra Tønder og Kruså til Fynshav (rute 8). Sønderborgmotorvejen, der forbinder Sønderborg ved Dybbøl med den østjyske motorvej E45 ved Kliplev, blev indviet 31.3.2012.

Motorvejen er som den første i Danmark bygget som OPP-projekt - Offentligt-Privat-Partnerskab - mellem Vejdirektoratet og Kliplev Motorway Group, KMG. Sønderborg Lufthavn 7 km nord for byen har flere daglige afgange til og fra Kastrup Lufthavn, tidligere med det lokale selskab Cimber Air, nu med DAT - Danish Air Transport.

Sankt Marie Kirke

Mariekirken består af et treskibet langhus, kvadratisk kor, vesttårn med højt, slankt spir samt tagrytter, alt opført 1595-1600 som en gennemgribende udvidelse af et middelalderligt kapel til en Sankt Jørgens-gård. Inventar og gravminder er overvejende fra renæssancen: altertavle fra 1618, bronzedøbefont fra 1600 og prædikestol fra 1599 af Hinrich Ringerinck. Et vægskab fra 1400-t. er indmuret i koret.

Historie

Sønderborg Slot.

.

Fra slutningen af 1100-t. voksede et bysamfund op omkring Sønderborg Slot, begunstiget af gode havneforhold og tjenesteydelser til borgen. Sønderborgs historie er præget af skiftende tilhørsforhold til kronen og til Slesvigs hertuger.

Den afsatte kong Christian 2. sad som fange på slottet 1532-49. Efter dronning Dorotheas død i 1571 gjorde hertug Hans d.y. byen til hovedstad i sit hertugdømme, men den overgik til kronen i 1668. Frem til midten af 1700-t. var Sønderborgs erhvervsliv præget af stagnation og ulovlig handel, men herefter oplevede byen en opblomstring og udviklede et betydeligt skibsbyggeri.

Krigen 1807-14 ramte Sønderborg hårdt i modsætning til 1. Slesvigske Krig, hvor byen tjente på hærens tilstedeværelse. Mellemkrigstiden bragte stor fremgang, men i 1864 ødelagdes størstedelen af byen af prøjsiske bombardementer. Genopbygningen skete langsomt, og først efter 1900 voksede befolkningstallet mærkbart, bl.a. på grund af tysk tilflytning.

Ved folkeafstemningen i 1920 blev der således afgivet 2029 danske og 2601 tyske stemmer. Efter Genforeningen udbyggedes administrationen, havneanlægget og vejnettet, og Sønderborg oplevede en økonomisk vækst, som gjorde byen til Sønderjyllands største.

Læs mere om Als.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig