Roskilde Universitet

Roskilde Universitets logo har en koral med den latinske tekst: In tranquillo mors - in fluctu vita, der betyder I stilheden døden, i strømmen livet. Hermed hentydes til, at koraller kun kan trives i vand, som er i stadig bevægelse. Korallerne på læsiden af rev dør, mens koraller på vindsiden, hvor bølgeslaget og strømmen er stærkest, vokser og udvikler sig i store kolonier.

.

Artikelstart

Roskilde Universitet, RUC, før 2008 Roskilde Universitetscenter, universitet øst for Roskilde, oprettet i 1972 som følge af Folketingets beslutning i 1970 om oprettelse af universitetscentre. Undervisningen skulle baseres på tværfaglighed, problemorientering, projekt- og gruppearbejde.

De første ti år blev præget af indsatsen for at udvikle de faglige og pædagogiske rammer samt af en til tider voldsom kritik pga. en stor del af lærerkorpsets tilknytning til den politiske venstrefløj; som et resultat heraf blev RUC i årene 1975-79 underlagt et eksternt rektorat, udpeget af undervisningsministeren.

I årene efter 1980 fik centret konsolideret sin position i den danske universitetsverden. En medvirkende årsag var, at kandidaterne ofte blev godt modtaget på arbejdsmarkedet, og at den politiske profil blev mindre markant.

Der er etableret et forskningsmiljø, der omfatter såvel traditionelle områder som nye tværvidenskabelige forskningsfelter inden for miljø, kommunikation og uddannelse.

RUC havde i 2013 ca. 7600 studerende, ca. 630 lærere og ca. 380 tekniske og administrative medarbejdere. Universitetet har seks institutter inden for det humanistiske, humanistisk-teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige område. Det er opdelt i huse, der hver har op til 120 studerende og udgør et samlet studiemiljø med faglige såvel som sociale aktiviteter.

Studieforløbet består af en fagligt bred basisuddannelse inden for et af de fire hovedområder og en overbygning med et eller to fag, hvoraf det ene kan ligge under et andet hovedområde.

Universitetsbygningerne er tegnet af Preben Hansen; første del blev taget i brug 1972.

Roskilde Universitets hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig