Qindynastiet, kinesisk dynasti 221-206 f.Kr. Qindynastiet var det første dynasti, der samlede Kina til en centralstat baseret på et lovkompleks, der blev administreret af et embedsmandskorps. Eftertiden har fremhævet regimets brutalitet som forklaring på dynastiets korte levetid. Se også Qin Shi Huangdi.