Peter Henrik Skov-Jakobsen, f. 22.2.1959, dansk præst. Københavns biskop fra 30.8.2009. Peter Henrik Skov-Jakobsen er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet 1993 og var ansat som sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke fra 1998.