Paragraf 5, løfteparagraf i Pragerfreden af 1866 mellem Preussen og Østrig. Efter ønske fra mægleren, den franske kejser Napoleon 3., indsattes formuleringen: "Befolkningerne i de nordligste distrikter af Slesvig skal afstås til Danmark, når de ved en fri afstemning tilkendegiver ønsket om at forenes med Danmark". Efter indlemmelse af Slesvig og Holsten indledte Preussen i 1867 forhandlinger med Danmark om realisering af paragraffen. De strandede i 1868 pga. dansk modstand mod at give garantier til det tyske mindretal i Nordslesvig, idet man frygtede tysk indblanding i indre danske forhold. Efter Frankrigs nederlag i Den Fransk-tyske Krig 1870-71 svandt håbet om opfyldelse af Paragraf 5, og i 1878 ophævedes den af Tyskland. Danske i Slesvig så dog fortsat paragraffen som symbol på retten til genforening med Danmark.