Otto, død efter 1346, dansk prins, søn af Christoffer 2. Efter faderens død i 1332 søgte Otto at vinde den danske krone, men han blev i 1334 besejret og taget til fange af grev Gerhard 3. på Taphede øst for Viborg. Otto blev sat fri og fraskrev sig alle tronkrav, da lillebroderen Valdemar 4. Atterdag blev konge i 1340. Bag først Otto og siden Valdemar stod markgreve Ludvig af Brandenburg, der håbede at få indfriet medgiften med Margrete, Christoffer 2.s datter. Dette skete, da Valdemar i 1346 solgte Ottos hertugdømme Estland til Den Tyske Orden, som Otto indtrådte i.