Margrete, d. 1340, markgrevinde af Brandenburg, datter af kong Christoffer 2. Margrete ægtede 1324 markgreve Ludvig af Brandenburg (ca. 1315-61) som led i Christoffer 2.s forsøg på at få politisk indflydelse i Nordtyskland. Kongen var imidlertid ikke i stand til at betale medgiften på 12.000 mark sølv, og dette gældsforhold blev først afviklet, da Valdemar 4. Atterdag i 1346 afhændede Estland.