Ogallala Aquifer, grundvandsmagasin i de vestlige prærieområder i USA, fra South Dakota i nord til Texas i syd. Magasinet, der antages at rumme 3600 km3 vand (2005), har siden 1940'erne været udnyttet i landbruget og muliggjort en udvidelse af det kunstvandede areal med 95.000 km2. Pga. overudnyttelse (faldende grundvandsspejl, tomme boringer) er disse arealer i bl.a. Texas, Oklahoma, Kansas og Nebraska fra slutningen af 1970'erne skrumpet voldsomt ind.