Nebraska

Nebraska.

.

Artikelstart

Nebraska, stat i Midtvesten, USA; 200.358 km2, 1,83 mio. indb. (2010), heraf 86% hvide. Hovedstad: Lincoln. Optaget i Unionen 1867 som den 37. stat. Tilnavn: The Cornhusker State.

Som den eneste af USA's 50 staters kongresser består Nebraskas kongres kun af ét kammer (se USA - forfatning).

De fleste indbyggere er efterkommere efter især tyske og skandinaviske immigranter, som ankom efter færdiggørelsen af Union Pacific Railroad (1869). Indvandringsbølgen aftog ca. 1890, og siden har befolkningstilvæksten været meget lav. De fleste bor i de østlige og mest urbaniserede egne, mens de vestlige prærieområder kun rummer småflækker og præges af 1800-t.s gitterformede udstykningsmønster. Største by er Omaha (409.000).

Landskabet består hovedsagelig af frugtbare sletter, der skråner svagt fra ca. 1500 m ved foden af Rocky Mountains i vest til ca. 300 m ved grænsefloden Missouri i øst. 92% af arealet er opdyrket eller udlagt til græsning, og skønt afvandringen fra landbruget med korte afbrydelser har fundet sted siden tørkeårene i 1930'erne, er landbrug stadig det bærende erhverv. Den gennemsnitlige størrelse af de 56.000 familiebrug er 345 ha; storbrug med ekstensiv kvægdrift findes på de halvtørre High Plains i vest, og langs med Platte (eller Nebraska) River, der løber vest-øst gennem staten, findes højtydende kunstvandingsbrug med bl.a. majs, soja, hvede og sukkerroer. Industrien ligger i de store byer og domineres af kødkonserves- og anden levnedsmiddelindustri.

Nebraskas klima er kontinentalt med varme somre, kolde vintre og en årsnedbør, der stiger fra 400 mm i vest til 800 mm i øst. Middelværdierne dækker dog over et ustabilt vejrlig med hyppige nedbørssvigt og store temperatursvingninger. Blandt statens naturreservater kan nævnes Fort Niobra med bestande af bisonokser og antiloper.

Franske og spanske opdagelsesrejsende kom i 1500-1700-t. til området, men der oprettedes ikke bosættelser. Ved Louisiana-købet 1803 erhvervede USA området, der var hjemsted for halvnomadiske og nomadiske indianere, men da det betragtedes som en ufrugtbar og uopdyrkelig ødemark, Great American Desert, var det indtil midten af 1800-t. hovedsagelig gennemgangsland for immigranter på vej mod Stillehavskysten.

Med Kansas-Nebraska-loven 1854 oprettedes Nebraskaterritoriet, hvorfra Colorado- og Dakotaterritorierne blev udskilt 1861-63. Efter optagelsen som delstat i 1867 tog prærieopdyrkningen fart.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig