Naturreservat. Nationalpark Thy er den første nationalpark i Danmark i en række på fem.

.

Naturreservat, område, som er undergivet en særlig beskyttelse af dyrelivet, specielt fuglelivet, og hvor der er fastsat særlige adgangsregler, navnlig i fuglenes yngletid.

Naturreservater oprettes i henhold til Naturbeskyttelsesloven på statsejede arealer og i danske farvande med bl.a. det formål at beskytte bestande af vilde dyr og planter og deres levesteder. Vildtreservater oprettes i henhold til Lov om jagt og vildtforvaltning med det formål at beskytte og ophjælpe bestande af vildtlevende fugle og pattedyr.

Forskellen mellem de to reservattyper grundlagdes i 1920'erne og 1930'erne, hvor naturfredningsinteresser og jagtinteresser stod skarpt over for hinanden, hvilket afstedkom vedtagelse af en reservatlov i 1936. Naturfredningsrådet gik ind for, at arterne skulle udvikle sig frit på reservaterne, mens jagtorganisationerne ville begrænse arter, der truede med at udrydde andre arter på arealerne. Fx ønskede jægere at bortskyde ræve og skader. Formålet med oprettelsen af vildtreservater var således, at disse skulle ophjælpe vildtet, så det kunne brede sig. På de naturvidenskabelige reservater skulle naturen udfolde sig uden menneskelig påvirkning.

Eksempler på naturvidenskabelige reservater er Tipperne, Vejlerne, Vorsø og Græsholm ved Christiansø. Eksempler på vildtreservater er Roskilde Fjord, Mariager Fjord, Ringkøbing Fjord, Løgstør Bredning og Vadehavet.

I 2015 var der ca. 100 natur- og vildtreservater i Danmark med et samlet areal på 3300 km2. Mere end 90 % af reservaternes areal er vådområder. Se også nationalparker og naturpark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig