Musaios, (gr. 'den, som tilhører muserne'), græsk mytisk sanger, Linos' lærer, søn af Månen eller Orfeus. Orfeus, Musaios og Linos var for grækerne digtekunstens fædre, og den senere oldtid tillagde Musaios flere digterværker, bl.a. en teogoni, hvoraf nogle brudstykker er bevaret.