Linos, mytisk græsk sanger. I Iliaden er linos navn på en munter sang til lyreakkompagnement, men ordet findes måske også i klageråbet Ai-linon. Senere opfattede grækerne råbet som en klage over en Linos, som derefter fik sin egen mytologi i mange versioner. Han blev barn af Apollon eller af musen Urania, og hans grav blev fremvist på bjerget Helikon. Han dræbtes ifølge nogle myter af Apollon efter en musikkonkurrence, ifølge andre af sin elev i lyrespil, Herakles. Andre mytiske sangere som Musaios og Orfeus blev opfattet som hhv. hans lærer og elev, og forskellige musiske opfindelser, fx lyrens fjerde streng, tillagdes ham.