Faktaboks

Maximilien Robespierre

Maximilien Marie Isidore de Robespierre

Født
6. maj 1758, Arras, Frankrig
Død
28. juli 1794, Paris, Frankrig
Maximilien Robespierre

Portræt af Maximilien Robespierre fra ca. 1790 af ukendt kunstner.

Af /Musée Carnavalet.
Retssagen imod Ludvig den 16. i Nationalforsamlingen.
.
Licens: CC BY 2.0
Oprøret den 2. juni 1793. De bevæbnede oprørere tvinger Nationalgarden til at anholde 22 ledende girondiner og Nationalforsamlingen til at oprette en borgerhær på 6000 mand til at kæmpe i krigen.
.
Licens: CC BY 2.0
Pavillon de Flore, hvor Velfærdsudvalget holdt til. Pavillonen er den del af paladskomplekset Louvre, som stadig står i hjertet af Paris.
.
Licens: CC BY 2.0
Festivalen for Det Højeste Væsen. Afbilledet i samtiden af Pierre-Antoine Demachy.
.
Licens: CC BY 2.0

Maximilien Robespierre var en fransk politiker og den mest fremtrædende personlighed i Den Franske Revolution. Han var en ledende jakobiner, der regerede Frankrig i en af revolutionens mest turbulente perioder i 1793 og 1794. I en kontekst af krig og borgerkrig indførte Robespierres regering en række lighedsskabende sociale reformer men også det såkaldte rædselsregime, hvor mange af regimets modstandere blev slået ihjel.

Robespierre er den dag i dag en af de mest omdiskuterede personer i fransk historie. Nogle ser ham som en helt, der reddede revolutionen og indførte stålfaste principper om politisk og social lighed. Andre ser ham som en blodtørstig skurk, der regerede diktatorisk.

Robespierres tidlige liv

Robespierres mor døde, da han var 6 år gammel. Og da hans far forlod ham og hans søskende få år senere, levede Maximilien hos sin mormor og morfar i Arras.

Han var et talentfuldt barn og blev tilbudt et stipendie, så han kunne studere ved den prominente skole Louis-le-Grand i Paris. Her levede han hele sit ungdomsliv og tog en uddannelse som advokat.

I 1781 flyttede han tilbage til Arras for at praktisere som advokat og blev medlem af byen lokale videnskabelige selskab. Robespierre var et barn af oplysningen, og han fik blandt andet stor omtale for en sag om en opsat lynafleder (en nyopfindelse i samtiden), som han vandt ved at benytte et ekspertvidne.

Robespierre i den tidlige Franske Revolution (1789-1791)

Robespierre i cirka 1790.
.

Robespierre blev i 1789 valgt ind i Generalstænderforsamlingen, den senere Nationalforsamling. Her gjorde han sig gældende som de fattiges fortaler og for sin principielle tilgang til politik. Blandt andet var Robespierre en kraftig modstander af den såkaldte sølvmark. Det var en paragraf i den nye forfatning, som kun gav stemmeret til de mænd, som betalte et vist beløb i skat, og som dermed udelukkede godt halvdelen af Frankrigs mandlige befolkning.

Robespierre var en relativt isoleret stemme i Nationalforsamlingen. Men på grund af nye medier som aviser, der rapporterede fra forsamlingens møder, blev hans idéer og principper alment kendt. Som revolutionen skred frem, blev Robespierre gradvist en mere populær figur i den bredere offentlighed.

Han modtog således en lind strøm af breve fra især kvindelige revolutionære, som roste ham for hans faste principper og dydige fremfærd. Robespierre selv levede dog et simpelt og spartansk liv, der var helt og holdent dedikeret til politik.

Robespierre blev i samme periode et stadig mere fremtrædende medlem Jakobinerklubben.

Robespierre i Nationalkonventet

Robespierre havde succes med sit forslag om, at siddende medlemmer af Nationalforsamlingen ikke skulle kunne genvælges, og han var derfor ikke på valg til den nye lovgivende Nationalforsamling i efteråret 1791.

En ny revolution afskaffede imidlertid monarkiet den 10. august 1792, og i september 1792 blev Robespierre valgt ind i Nationalkonventet. Som en radikal revolutionær og en ledende figur i den lokale administration, Pariserkommunen, spillede Robespierre muligvis en rolle i organisationen af revolutionen den 10. august.

Talsmand for montagnarderne (1792-1794)

I det nye Nationalkonvent, som skulle give Frankrig en ny republikansk forfatning efter kongens fald, blev Robespierre en af de såkaldte montagnarders førende talsmand, støttet af bl.a. Louis Antoine de Saint-Just og Georges Couthon.

I Nationalkonventet agiterede han kraftigt for Ludvig 16.s henrettelse. Den tidligere konge blev dømt til døden af Nationalforsamlingen og henrettet den 21. januar 1793.

Robespierre og montagnarderne ønskede politisk kontrol med økonomien og sociale reformer, der ville give bedre vilkår for de lavere klasser. Dette bragte dem på koalitionskurs med de såkaldt girondiner, der var fortalere for at lade de frie markedskræfter regere.

Efter en indædt magtkamp fik Robespierre efter folkelig intervention i Nationalforsamlingen den 31. maj og den 2. juni 1793 udrenset girondinernes ledere.

Medlem af Velfærdsudvalget

Den 27. juli 1793 indtrådte Robespierre i Velfærdsudvalget. Udvalget var oprindeligt oprettet med det formål, at det skulle komme med forslag til at få styr på den franske regering i henhold til den raserende krig og borgerkrig.

Velfærdsudvalget blev dog hurtigt det egentligt regerende organ, der ikke rådgav men i stedet rapporterede til Nationalforsamlingen. Som en ledende kraft i udvalget stod Robespierre for indførslen af det såkaldte rædselsregime.

Robespierre og rædselsregimet

Regimet indførte gradvist mere drakoniske love for at komme uroligheder til livs. I første omgang blev en række revolutionære organisationer lukket.

Terroren

I foråret henrettede regimet en række prominente kritiske lederskikkelser: de radikale hébertister, som kaldte på sociale reformer og hårdere straffe mod kontrarevolutionære kræfter, og de moderate dantonister (opkaldt efter Georges-Jacques Danton), heriblandt Robespierres barndomsven Camille Desmoulins, som argumenterede for en mere eftergivende regeringsførelse.

I sommeren 1794 startede det, som siden er kendt som 'terroren' (af fransk: terreur, som betyder frygt eller rædsel), hvor flere tusinder politisk suspekte blev henrettet. Systemet med dødsstraf for kontrarevolutionær virksomhed førte til en angiverkultur. Anklager handlede ofte om politiske eller personlige uenigheder snarere end modstand mod eller opbakning til revolutionen.

Sociale og økonomiske tiltag

Robespierres regeringstid er dog også kendetegnet ved andet end terror. Der blev indført almen obligatorisk skolegang i et statsfinansieret offentlige skolesystem. Der blev indført priskontrol på essentielle produkter som mad, sæbe og lys, hvilket garanterede de fattiges levevilkår. Og som en skelsættende begivenhed blev slaveriet afskaffet den 4. februar 1794.

Den nye religion: kulten til Det Højeste Væsen

Regimet forsøgte ligeledes at indføre en ny religion. Som ledende i Nationalkonventet, Pariserkommunen og Jakobinerklubben formulerede Robespierre sine idéer, inspireret af Jean-Jacques Rousseau. Med tankerne om Det Højeste Væsen og sjælens udødelighed forsøgte han at give revolutionen et moralsk-religiøst indhold.

Festen for Det Højeste Væsen blev afholdt den 8. juni 1794. Kulten skal ses som et kompromis mellem radikale afkristianiserings-tilhængere, der forsøgte at udslette kristendommen og kristne praksisser, og kristne, der ønskede at bevare den før-revolutionære religion.

Thermidor: Robespierres fald

Robespierre overlevede to attentatforsøg den 23. og 24. maj 1794. I denne periode klagede Robespierre ofte over udmattelse. Fra slutningen af juni synes han at have haft et mentalt sammenbrud, hvorefter han pludseligt stoppede med at komme i Velfærdsudvalget og Nationalforsamlingen.

Sammensværgelsen mod Robespierre

I samme periode dannede hans politiske modstandere en sammensværgelse imod ham. Disse bestod i høj grad af folk, som selv var aktive deltagere i rædselsregimet, og som enten frygtede, at de selv ville blive dens næste ofre, eller som godt kunne se, at Robespierres dage nok var talte.

Den 27. juli 1794 (9. thermidor efter den franske revolutionære kalender) blev Robespierre og hans allierede Saint-Just hindret i at tale i Nationalkonventet, og de blev arresteret sammen med deres tilhængere. Senere blev de befriet og ført til rådhuset, men det blev om natten stormet af tropper, der var loyale over for Nationalkonventet.

Henrettelsen

Under aktionen blev Robespierre hårdt såret af et skud i kæben, som forhindrede ham i at tale. Han og hans allierede, heriblandt de ledende medlemmer af Velfærdsudvalget Saint-Just og Couthon, blev dagen efter henrettet i guillotinen. Denne episode kaldes også slet og ret thermidor.

Eftermælet

Vurderingerne af Robespierre har været modstridende. Han er af nogle blevet kritiseret for at have afsporet revolutionen i autoritær retning. Andre har fremhævet hans betydning for demokratiet.

Læs mere i Den Store Danske

Bronzemedalje af Maximilien de Robespierre udført 1835 af medaljør Pierre Jean David d'Angers (1788-1856).

.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig