Lysefjorden er en smal og meget dyb fjord, der øst for Stavanger strækker sig over 40 km ind i landet. Især på nordsiden rejser fjeldet sig flere steder mange hundrede meter næsten lodret op over vandet, bl.a. Prekestolen, et udsigtspunkt, der som en flad, firkantet hylde hænger 600 meter oppe. Studier af de store randmoræner ved fjordmundingen gav professor Jens Esmark (1763-1839) anledning til i 1824 at fremsætte de første hypoteser om, at Skandinavien tidligere havde været isdækket.