Large Hadron Collider, LHC, partikelaccelerator ved CERN til protoner og tunge ioner; blev taget i drift i 2008. Energien af hver protonstråle bliver 7000 GeV, hvilket er otte gange større end energien i den hidtil største accelerator Tevatronen. Samtidig vil luminositeten, der er et mål for sammenstødshyppigheden, blive 1000 gange større. Se også lagerring.