Tesla, (efter N. Tesla), enheden i SI-systemet for magnetisk fluxtæthed med symbolet T; 1 T = 1 Wb/m2. Jordens magnetfelt har fluxtætheden ca. 30 μT.