Konstantin 5. Kopronymos, 718-775, byzantinsk kejser fra 741. Konstantin 5. var en af de ikonfjendtlige kejsere, og han samlede et koncil i 754 til fordømmelse af ikonerne; den politik blev fulgt op af angreb på det byzantinske klostervæsen. Militært havde kejseren succes med felttog mod araberne og mod bulgarerne på Balkan, men mistede 751 Ravenna i Norditalien til langobarderne.